menu

Bromide en epilepsie

In tegenstelling tot bij de mens wordt bromide veel gebruikt bij honden met epilepsie. Om de werkzaamheid en het gebruik beter te besturen lopen een aantal projecten die inmiddels zijn afgerond en nu voorbereid worden voor publicatie:

  • effect woonplaats en dosis
  • validatie van de meetmethodes
  • effectiviteit in de praktijk