menu

Chiari malformatie en Syringomyelie bij toy-breeds

Chiari malformatie (CM) en Syringomyelie (SM) zijn twee verschillende aandoeningen met een buitengewoon complexe pathogenese. De beide ziektes zijn bekend geraakt door de BBC documentaire Pedigree Dogs Exposed. Veel van wat we weten is het werk van dr. Clare Rusbridge. Dr. Rusbridge is in Utrecht op dit onderwerp gepromoveerd. Paul Mandigers was haar co-promotor. Na haar hebben vele mensen aan deze twee aandoeningen gewerkt. Ook in Utrecht wordt hier aan gewerkt. Zo zijn we partner bij het onderzoek naar het gebruik van fokwaardes (Universiteit van Leuven) en onderzoeken we het voorkomend van deze aandoeningen bij andere rassen. Inmiddels weten we dat CM en SM twee verschillende aandoeningen zijn die soms een relatie met elkaar hebben. Helaas komen de twee aandoeningen bij nagenoeg alle toy breeds (kleinere rassen?) voor.

Een chairi malformatie bij deze type honden ontstaat waarschijnlijk doordat de ruimte van het achterhoofd niet in verhouding is met de grootte van de kleine hersenen. Het is niet dat de schedel te klein of de hersenen te groot zijn. Het is een verkeerde verhouding waarbij de kleine hersenen door het achterhoofdsgat kunnen komen (=chiari malformatie). Syringomyelie ontstaat door diverse factoren. De belangrijkste is een te hoge druk in het centraal kanaal van het ruggenmerg. Dit ontstaat onder meer doordat de druk in de hersenen te hoog is (waar weer meerdere oorzaken voor zijn), de afvoer van het bloed uit de hersenen bemoeilijkt is, de omvang van het wervelkanaal anders is. Deze drukverhoging in het centraal kanaal leidt in de loop van vele jaren uiteindelijk tot verwijding van het centraalkanaal en holtevorming in het ruggenmerg. Deze holtes staan bekend onder de naam syringomyelie. Deze aandoeningen kunnen alleen met behulp van een MRI-scan worden vastgesteld en pas dan is te zien of er alleen sprake is van een chiari-lijkende malformatie of dat er daarnaast ook de verwijding e/o holtes in het ruggenmerg zijn ontstaan