menu

Kwaliteit van leven en epilepsie

We zijn dit najaar 2016 gestart we met een onderzoek wat zich toespitst op de kwaliteit van leven voor de hond, de eigenaar en dierenarts. Hoe beoordeeld u als eigenaar de kwaliteit van leven van uw hond met epilepsie en wat heeft het voor een impact op uzelf? En wat vinden wij dierenartsen er. Het onderzoek wordt uitgezet bij:

Eigenaren van honden met epilepsie die onder behandeling zijn van een eerste lijns dierenarts
Eigenaren van honden met epilepsie die verwezen zijn naar De Wagenrenk (Paul Mandigers) of de UKG (Neurologie team)
Dierenartsen e/of specialisten die zich professioneel bezig houden met de behandeling van epilepsie.

Beide studies zijn afgerond en worden nu geanalyseerd. De enquête voor eigenaren van honden met epilepsie verwijs ik graag naar deze pagina: http://www.veterinair-neuroloog.nl/onderzoek/epilepsie-onderzoek-bij-de-hond