menu

Tuchtrecht

Onderzoek naar het veterinair tuchtrecht

De meeste dierenartsen zijn, dankzij de veelgelezen stukjes in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, bekend met het veterinaire tuchtrecht. Doet het echter dat wat we willen? Middels een online enquête willen we dit verder onderzoeken. Daarvoor zijn we op zoek naar dierenartsen, ongeacht hun exacte invalshoek, die deze enquête willen invullen.

De vragenlijst richt zich op hoe u als dierenarts het (nut van het) veterinair tuchtrecht zelf ervaart en hoe dit uw werk als beroepsbeoefenaar beïnvloedt. Het invullen van de vragenlijst kost 5-15 minuten en het spreekt voor zich dat alle antwoorden anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Michelle Wahl (student diergeneeskunde), mr.ing. Iaira Boissevain en dr. Paul Mandigers. Te zijner tijd zullen we via deze website de resultaten bekend maken.

Link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/tuchtrecht

De enquête is uitsluitend voor dierenartsen!