menu

Veterinair Internist en neuroloog

Paul Mandigers is een zogenaamde dubbelspecialist. Hij heeft tijdens zijn specialisten opleiding aan de Gezelschapsdierenkliniek in Utrecht een uitgebreider programma doorlopen waardoor hij zich zowel classificeerde om het examen Interne als Neurologie te mogen afleggen. Bij de UKG werkt hij binnen de sectie Interne Geneeskunde als veterinair neuroloog maar als clinicus kan hij met recht internist-neuroloog genoemd worden. Zijn primaire focus gebied is de neurologie op de voet gevolgd door de gastro-enterologie. Binnen deze disciplines is er een sterke affiniteit voor genetische ziektes en de behandeling van ziektes.