menu

Veterinair Neuroloog en Veterinair Internist

Paul Mandigers is een zogenaamde dubbelspecialist. Hij heeft tijdens zijn specialisten opleiding aan de Gezelschapsdierenkliniek in Utrecht een uitgebreider programma doorlopen waardoor hij zich zowel classificeerde om het examen Neurologie en Interne te mogen afleggen. Bij de UKG werkt hij binnen de sectie Interne Geneeskunde als veterinair neuroloog maar als clinicus kan hij met recht neuroloog genoemd worden. Zijn primaire focus gebied is de neurologie op de voet gevolgd door een bredere kennis van de interne geneeskunde. Binnen deze disciplines is er een sterke affiniteit voor genetische ziektes en de behandeling van ziektes.