menu

Clinicus, docent en onderzoeker

de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG)

De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren is bij uitstek een opleidingsinstituut voor dierenartsen, specialisten in opleiding en een verwijskliniek. De sectie neurologie is officieel onderdeel van de Interne Geneeskunde. Binnen de sectie neurologie zijn vier dierenartsen werkzaam op het gebied van de veterinaire neurologie. Paul Mandigers is het hoofd van deze sectie.

Werkzaamheden bij de UKG

Mijn werkzaamheden bij de UKG: kliniek (iedere dinsdag, behoudens vrije dagen), onderwijs en onderzoek. Het klinisch werk is dat zoals je dat verwacht van een academische instelling. Hierbij word ik soms bijgestaan door co-assistenten e/o specialisten in opleiding. Hen geef ik onderwijs maar ook aan de bachelor en master studenten. Wat betreft het onderzoek ligt de focus duidelijk op de behandeling van ziektes en het identificeren van de oorzaak van (neurologische) ziektes.

Kliniek gebonden onderzoek - een van de vele voorbeelden: de behandeling van epilepsie.

Kliniek gebonden onderzoek richt zich voor een groot deel op betere diagnostiek en behandelingen. Een goed voorbeeld zijn honden (e/o katten) die verwezen worden omdat ze epilepsie of een movement disorder hebben en niet reageren op de standaard behandeling. De eerste focus is steevast of hetgeen we zien ook wel echt dat is wat we denken wat het is. Het tweede is dat we inventariseren of de gekozen behandeling wel juist is opgezet. En uiteindelijk is het doel om in overleg met de eigenaar en verwijzer de beste behandeling in te stellen.

Met een patientenaanbod van minimaal acht honden e/o katten per week, alle aangedaan door epilepsie of een movement disorder, alsmede het lidmaatschap van de International Veterinary Epilepsy Taskforce is het gelukkig vaak mogelijk een betere behandeling in te stellen. Soms ook niet maar centraal staat in deze de levenskwaliteit van het huisdier.

Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Helaas hebben onze huisdieren niet zelden een erfelijke of familiale ziekte. Bij de individuele patiënt streven we naar een optimale behandeling maar een groot deel van mijn werk richt zich op het opsporen van erfelijke ziektes binnen een populatie (lees ras) en het zo mogelijk identificeren van de genetische oorzaak van die ziekte. Voorbeelden van dit werk zijn Erfelijke necrotiserende Myelopathie (mutatie gevonden in 2015) en Polymyositis bij het Kooikerhondje, Canine Spongiforme Encephalopathie bij de Rottweiler (nieuwe naam: juveniele larynxparalyse en polyneuropathie), Leucoencepahlomyelopathie bij de Rottweiler en Leonberger (mutatie gevonden 2016), paroxismale dyskinesie bij het Markiesje (mutatie gevonden in 2017), Chiari malformatie en syringomyelie bij de toybreeds en in het bijzonder de Cavalier King Charles Spaniel en de Dwergkeeshond. Hierbij werken we samen met de fokkers, rasverenigingen en de Raad van Beheer. Veel van dit onderzoek voer ik uit met behulp van studenten en mijn collega's werkzaam bij het Expertise Centrum voor Genetische ziektes van Gezelschapsdieren. Alleen samen zal het ons lukken erfelijke ziektes te bestrijden.

Meer informatie over de lopende projecten vindt u onder het kopje onderzoek.

Persoonlijke pagina bij de UKG: http://www.uu.nl/medewerkers/PJJMandigers/0